Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że rejestracja  na VII SYmpozjum Onkologia Konstelacje została zakończona

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w VII Sympozjum Onkologia Konstelacje 2017, które odbędzie się 19-20.05.2017 na terenie Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25 w Krakowie.

Sympozjum ma stanowić pomost między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami. Istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni zagraniczni i polscy wykładowcy to osoby, które uczestniczyły w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyły rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim. Spotkanie będzie platformą do krytycznej wymiany poglądów. Słowo konstelacje nawiązuje do formatu zaproszonych wykładowców jak i gości, będących czołowymi przedstawicielami polskiej onkologii, a także instytucji związanych z organizacją i finansowaniem onkologii.

Nasze już siódme spotkanie w tak szacownym i profesjonalnym gronie na pewno pozwoli na ciekawą dyskusję oraz interesujące refleksje na temat współczesnej onkologii.

 

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Piotr Wysocki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii UJCM w Krakowie